ANALIZA

Ostatnie miesiące były dobrym okresem na inwestowanie w nieruchomości. Przy ich sprzedaży będzie można uwzględnić koszty uzyskania przychodów.

– Koszty przy zbyciu nieruchomości podlegają waloryzacji. Czy waloryzacja takich kosztów dotyczy tylko wydatków poniesionych na zakup, a nie dotyczy np. kosztów remontu – pyta czytelniczka GP.

Poprosiliśmy ekspertów o rozwiązanie tych wątpliwości. Waldemar Olichwer, partner zarządzający, radca prawny w HLB Sarnowski & Wiśniewski, tłumaczy nam, że dochód ze zbycia nieruchomości, a także spółdzielczego prawa do lokalu, jak i prawa użytkowania wieczystego, dokonanego przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, jest różnicą pomiędzy uzyskanym przychodem a kosztem jego uzyskania.

– Kosztami uzyskania przychodu w omawianej sytuacji są: udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania – wylicza Waldemar Olichwer.

Tłumaczy dalej, że ustawodawca w sposób wyraźny i jednoznaczny rozróżnia dwa rodzaje kosztów, mogących stanowić koszt uzyskania przychodu. Po pierwsze, kosztami takim są wydatki na nabycie nieruchomości. Po drugie, na wytworzenie rzeczy (albo prawa). Zgodnie z cytowanym przepisem koszty te mogą podlegać zwiększeniu o koszty udokumentowanych nakładów. Tym samym ustawodawca nie tworzy odrębnego rodzaju źródła kosztu, jakim byłyby nakłady na rzecz (prawo), a jedynie daje podatnikowi prawo do zwiększenia kosztów poniesionych na nabycie lub wytworzenie o wydatki na nakłady.

Koszty nabycia lub wytworzenia podlegają corocznej waloryzacji – stwierdza Waldemar Olichwer.

Tomasz Rysiak, prawnik z Kancelarii Prawniczej Magnusson, dodaje, że zgodnie z art. 22 ust 6f ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) tylko koszty modernizacji nieruchomości mogą stanowić koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości oraz mogą podlegać waloryzacji.

– W przypadku gdy dany remont może być uznany za modernizację nieruchomości, tj. zwiększa jej wartość, koszt takiego remontu będzie podlegał waloryzacji o wskaźnik inflacji. W przeciwnym wypadku koszt remontu nie dość, że nie będzie podlegał waloryzacji, to nie będzie również stanowił kosztu uzyskania przychodu dla sprzedawcy nieruchomości – argumentuje Tomasz Rysiak.

Zastrzega również, że koszt modernizacji będzie stanowił koszt uzyskania przychodu jedynie w przypadku udokumentowania go fakturami VAT.

19 proc. wynosi podatek od dochodu ze zbycia nieruchomości