JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Firma zajmuje się sprzedażą wyprodukowanego na jej zlecenie piwa. Swoje produkty sprzedaje w opakowaniach bezzwrotnych (butelki, puszki) oraz zwrotnych (butelki, skrzynki, beczki typu KEG). Czy spółka ma prawo, zgodnie z art. 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzować opakowania zwrotne mimo braku możliwości przypisania konkretnego opakowania do odpowiedniego środka trwałego, czy też powinna te opakowania umarzać jednorazowo w miesiącu przyjęcia do ewidencji bądź w miesiącu następnym?

ODPOWIEDŹ IZBY: Powołany w zadanym przez spółkę pytaniu art. 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma w przedmiotowej sprawie zastosowania, gdyż dotyczy wartości niematerialnych i prawnych. Pytanie spółki dotyczy art. 16a ustawy o CIT.

Spółka (z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego) ma prawo amortyzować opakowania zwrotne mimo braku możliwości przypisania konkretnego opakowania do odpowiedniego środka trwałego. W przypadku nowo przyjmowanych do ewidencji środków trwałych (gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3,5 tys. zł), spółka może alternatywnie dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej albo w miesiącu następnym.

W przypadku środków trwałych wprowadzonych do ewidencji, wobec których spółka rozpoczęła już amortyzację przy zastosowaniu określonej metody (liniowej z pięcioletnim okresem amortyzacji zgodnie z opisem stanu faktycznego), brak jest możliwości zmiany tej metody, w tym dokonania jednorazowego umorzenia przedmiotowych opakowań (z wyjątkiem ich likwidacji w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W konsekwencji spółka w każdym przypadku powinna dokonać jednorazowego odpisu w miesiącu przyjęcia do używania bądź w miesiącu następnym, a w konsekwencji dokonać stosownej korekty rozliczeń.

Natomiast spółka ma prawo (możliwość) do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do środków trwałych (o wartości nie wyższej niż 3,5 tys. zł), których podatnik nie zaczął amortyzować metodą liniową z pięcioletnim okresem amortyzacji.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbo-wej w Warszawie z 24 lipca 2009 r. (nr IPPB5/423-231/09-3/AJ)