INTERPRETACJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, kiedy podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną będzie mógł odliczyć od dochodu wydatki poniesione na dojazdy na rehabilitację.

Sprawa, którą zajęła się warszawska izba, dotyczyła sytuacji, gdy niepełnosprawna matka podatniczki nie miała dochodów i pozostawała na utrzymaniu córki. W 2008 roku podatniczka dowoziła matkę swoim samochodem na zabiegi rehabilitacyjne oraz na turnus rehabilitacyjny. Jest to samochód osobowy, ale zarejestrowany jako ciężarowy. Podatniczka chce skorygować zeznanie i odliczyć od dochodu wydatki związane z tym dojazdem.

Niestety, izba odmówiła jej takiego prawa. Zgodnie z jej argumentami w rocznym zeznaniu PIT osoba niepełnosprawna lub osoba, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, może od dochodu odliczyć m.in. wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Odliczenie za cały rok nie może być wyższe niż 2280 zł.

W konsekwencji poniesione przez podatniczkę w 2008 roku wydatki na korzystanie z samochodu ciężarowego dla potrzeb związanych z przewozem osoby pozostającej na utrzymaniu na zabiegi rehabilitacyjne nie podlegają odliczeniu od dochodu. Korzystanie z samochodu zarejestrowanego jako ciężarowy pozbawia podatniczkę prawa do ulgi rehabilitacyjnej.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 lipca 2009 r. (nr IPPB4-415-359/09-4/PJ).

2280 zł limit odliczenia przy dojazdach na rehabilitację