Odbędzie się w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Kadr Celnych i Skarbowych w Otwocku, ul. Kolorowa 13; tel. (0 22) 779-20-40 wew. 4021. Aby wziąć w nim udział odpowiednie dokumenty należy złożyć nie później niż dwa tygodnie przed datą egzaminu. W przypadku przekroczenia limitu 90 osób na każdy dzień egzaminacyjny o zakwalifikowaniu kandydatów decydować będzie kolejność wpływu podań.