Osoby korzystające z szeroko rozumianej pomocy socjalnej ze strony państwa czy samorządów zasadniczo nie muszą rozliczać się z fiskusem z tytułu otrzymywania tego rodzaju wsparcia. Katalog zwolnień podatkowych zawarty w art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) obejmuje m.in. świadczenia rodzinne, czy z pomocy społecznej.
Świadczenia rodzinne

Przychód do opodatkowania nie powstaje w przypadku otrzymywania świadczeń rodzinnych, dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych, świadczeń pieniężnych otrzymanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłków porodowych. Preferencja ta regulowana jest w art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Warto zwrócić szczególną uwagę na zwolnienie dla świadczeń rodzinnych. Rodzaje takich świadczeń oraz zasady ich wypłacania określa ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992, z późn. zm.).