W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt, przygotowany w komisji Palikowa "Przyjazne Państwo" usprawnić proces uchwalania planów oraz wymusić na lokalnych samorządach ich uchwalanie.

Posłowie chcą, by gminy, które planów nie uchwalają ponosiły sankcje finansowe. Zgodnie z projektem nie będą one miały prawa nakładania podatków od nieruchomości na grunty, które nie maja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.