ORZECZENIE

Spółce przysługiwał zwrot akcyzy od sprzedaży alkoholu w sklepie wolnocłowym. Istota sporu sprowadzała się do uznania, czy od zwrotu akcyzy organy podatkowe powinny zapłacić odsetki. Dyrektor izby celnej twierdził, że nie ma takiej możliwości.

Ze stanowiskiem tym nie zgodziła się jednak spółka, której przyznał rację sąd. Zgodnie z art. 72 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. W omawianej sprawie spółce przysługiwał zwrot zapłaconej akcyzy z tytułu eksportu towarów zwolnionych z opodatkowania. Sąd podkreślił, że art. 72 określa definicję nadpłaty podatku przez wyliczenie, a zatem jest to definicja zbyt wąska. W sprawie miał zastosowanie również par. 7 rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, zgodnie z którym naczelnik urzędu celnego ma 30 dni na zwrot akcyzy w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Inaczej jednak wygląda sytuacja, gdy organ podatkowy przekroczy wyznaczony ustawą termin do zwrotu podatku. Zgodnie z art. 78 par. 1, nadpłaty podatku podlegają oprocentowaniu, jeśli urząd nie zwróci podatku w określonym terminie. Zatem jeśli organ nie dokonał zwrotu akcyzy w terminie, podatek powinien być zwrócony wraz z oprocentowaniem, licząc od dnia upływu tego terminu. W omawianej sprawie organy muszą więc ustalić termin, do którego powinny zwrócić podatek, i od tej daty policzyć, ile odsetek przekazać podatnikowi.

30 dni ma naczelnik urzędu celnego na zwrot akcyzy przy eksporcie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

Sygn. akt III SA/Wa 1143/07

Łukasz Zalewski

lukasz.zalewski@infor.pl