Ewidencjonując koszty, trzeba podzielić je na koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz na związane z działalnością zarobkową.
Uproszczone księgi rachunkowe prowadzone przez niektóre wspólnoty mieszkaniowe nie podlegają żadnej kontroli, np. biegłego rewidenta. Dlatego przy ich prowadzeniu pojawiają się błędy.
Zofia Podhorodecka, prezes zarządu oraz główna księgowa Auxilium, twierdzi, że księgowi błędnie ujmują koszty remontów budynków niemających pokrycia w funduszu remontowym. Ewidencjonują je jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych na koncie 640 i rozliczają w przyjętym przez siebie okresie.