Kwota pomocy w spłacie kredytu mieszkaniowego, niezwrócona przez bezrobotnego, stanowi dla niego przychód, który będzie zwolniony z PIT.

ZMIANA PRAWA

Nowe zwolnienie w PIT, które zacznie obowiązywać 5 sierpnia, wprowadza ustawa z 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U. nr 115, poz. 964). Nowe zwolnienie dotyczy umorzonych przez starostę należności z tytułu udzielonej bezrobotnemu pomocy w spłacie kredytu mieszkaniowego.