Czy dopłata do wczasów jest opodatkowana

Pracodawca wypłaca z funduszu socjalnego dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników. Czy dopłaty do wypoczynku organizowanego łącznie dla rodziców i dzieci będą opodatkowane?

Tak

Jeżeli zakład pracy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dofinansowuje pracownikom wczasy zorganizowane przez podmiot gospodarczy dla całej rodziny, to zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega ta część, która dotyczy wypoczynku dzieci. Dopłatę wypłaconą pracownikom należy opodatkować.

Podstawa prawna

● Art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy dopłata za dziecko podlega PIT
- Czy trzeba potwierdzać zwolnienie dowodami
- Czy wdowa zapłaci podatek od dopłaty
- Czy zwrot opłaty za nocleg podlega PIT
- Czy pracownik powinien udokumentować wyjazd
- Czy każda dopłata jest wolna od PIT
- Czy emeryt zapłaci PIT od dopłat do wypoczynku