Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Został on przygotowany w związku z wnioskami ministra koordynatora służb specjalnych oraz prezesa Agencji Rezerw Materiałowych i dotyczy zwolnienia z akcyzy alkoholu etylowego.

Rozporządzenie określa zwolnienia z akcyzy m.in. ze względu na przeznaczenie wyrobów akcyzowych, a także warunki, jakie muszą spełnić podmioty, aby zwolnienie mogło mieć zastosowanie. Aby ulgę można było stosować, podatnik musi składać zaświadczenie o przeznaczeniu alkoholu zwalnianego z akcyzy oraz prowadzić ewidencję, pozwalającą określić ilość i sposób wykorzystania wyrobów zwolnionych z akcyzy.

Jednocześnie w projekcie określono wykaz podmiotów, które tych warunków nie muszą spełniać, aby ze zwolnienia korzystać. Są to np. jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Ewa Matyszewska