Czynności spółek kapitałowych uznawane za restrukturyzacyjne od przyszłego roku będą wyłączone z podatku od czynności cywilnoprawnych. Chodzi tu m.in. o łączenie i podział spółek kapitałowych oraz wniesienie do spółki kapitałowej wkładów niepieniężnych w postaci udziału innej spółki kapitałowej. Takie rozwiązania przewiduje rządowa nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, która ma na celu wdrożenie Dyrektywy Rady nr 2008/7/WE. Projekt, którym w tym tygodniu zajmie się Sejm, zakłada także wyłączenie z opodatkowania czynności przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. Podatku nie trzeba będzie płacić również w przypadku zmiany umowy spółki kapitałowej związanej z przeniesieniem między państwami członkowskimi rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej statutowej siedziby.

Projekt zakłada ponadto zmianę przepisu określającego zwolnienie z podatku umów pożyczek zawieranych między osobami obcymi. Polega ona na określeniu kwot wolnych od opodatkowania (5 tys. zł od jednego podmiotu i 25 tys. zł od wielu podmiotów w okresie trzech kolejnych lat), począwszy od 1 stycznia 2009 r. Oznacza to, że ze zwolnienia w pełnej wysokości będą mogły korzystać osoby, które skorzystały z niego na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2008 roku.