Zużycie na potrzeby własne kupionej energii elektrycznej przez podatnika, który posiada koncesję na obrót i dystrybucję energii, podlega akcyzie.
INTERPRETACJA
Dyrektor izby skarbowej wyjaśnił, jak jest opodatkowana akcyzą energia elektryczna. W analizowanym przypadku podatnik posiada koncesję na obrót i dystrybucję energii elektrycznej. W ramach prowadzonej działalności zużywa, zakupioną na podstawie zawartej umowy z zakładem energetycznym, energię elektryczną do produkcji, przesyłu energii cieplnej, jak i na potrzeby własne, np. oświetlenie. Powstała więc wątpliwość, czy spółka powinna rozliczyć się z podatku akcyzowego zarówno od energii zakupionej i zużytej dla celów prowadzenia działalności podstawowej, jak i zakupionej celem odsprzedaży odbiorcom końcowym.
Według warszawskiej izby podmiot, który posiada koncesje na obrót i dystrybucję energii elektrycznej i jednocześnie kupuje energię elektryczną, którą zużywa na własne potrzeby, podlega opodatkowaniu akcyzą. Przedmiotem opodatkowania jest tu zużycie energii elektrycznej. Podatnik w związku z dokonywaniem wymienionych czynności jest podatnikiem podatku akcyzowego zobowiązanym do zapłaty podatku. Podatnik będzie też musiał składać deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego. Podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 czerwca 2009 r. (nr IPPP3-443-292/09-2/JK).
20 zł stawka akcyzy na energię elektryczną za megawato-godzinę