Nowa ustawa o biegłych rewidentach wprowadziła ograniczenie odpowiedzialności spółek audytorskich, które za błędy w badaniu sprawozdań zapłacą maksymalnie 12 mln zł.
Zgodnie z przepisami nowej ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. z 2009 r. nr 77, poz. 649) podmioty uprawnione do badania sprawozdań nie będą płacić odszkodowania z tytułu odpowiedzialności finansowej powyżej określonych w ustawie sum. W przypadku jednostek zainteresowania publicznego nie będzie ono mogło przekraczać mniejszej z dwóch następujących kwot: 20-krotności wynagrodzenia lub 12 mln zł. Z kolei w odniesieniu do pozostałych jednostek wartość odszkodowania nie powinna przekraczać mniejszej z następujących wartości: 10-krotności wynagrodzenia lub 3 mln zł.
Jednak według Zbigniewa Libery, członka Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, ustawowe ograniczenie odpowiedzialności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań nie powinno mieć istotnego znaczenia dla bezpieczeństwa klientów.
– Na około 22 tys. przeprowadzanych rocznie rewizji finansowych liczba zgłaszanych szkód jest znikoma – twierdzi nasz rozmówca.
Dodaje, że jak wynika z danych dostarczonych przez współpracujących z samorządem biegłych rewidentów ubezpieczycieli, średnia wysokość wypłaconych odszkodowań jest wielokrotnie mniejsza od pułapu określonego w nowej ustawie o biegłych rewidentach. Nie przekracza bowiem 100 tys. zł.
Zbigniew Libera podkreśla, że wprowadzenie do ustawy o biegłych rewidentach ograniczenia odpowiedzialności zapewni porównywalność regulacji prawnych w Polsce z obowiązującymi w innych krajach Wspólnoty.
Z kolei Andrzej J. Konopacki, przewodniczący Komisji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, do opiniowania aktów prawnych przypomina, że ograniczenie odpowiedzialności zostało wprowadzone ze względu na zalecenia Komisji Europejskiej.
Według eksperta nowa regulacja wpłynie na stabilizację bezpieczeństwa finansowego oraz zwiększenie konkurencyjności poprzez obniżenie barier wejścia na wyższy segment rynku. Andrzej J. Konopacki podkreśla jednak, że być może największym ryzykiem dla audytora jest ryzyko związane z utratą reputacji, a ograniczenie odpowiedzialności w żaden sposób przed nim nie chroni. Nowa ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach obowiązuje od 6 czerwca.
1913 firm
ma uprawnienia do badania sprawozdań finansowych
stan na 23 czerwca