Spółki audytorskie z państw trzecich będą zwolnione z kontroli Komisji Nadzoru Audytowego, gdy podlegają nadzorowi publicznemu.
Podmioty uprawnione do badań sprawozdań finansowych będą wpisywane do dwóch odrębnych rejestrów. Polskie podmioty będą ewidencjonowane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, natomiast podmioty z państw trzecich (np. z krajów UE) przez Komisję Nadzoru Audytowego (KNA).
Takie rozwiązanie zakłada ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przyjęta przez Sejm.