Kończą się parlamentarne wakacje. Jutro, po raz pierwszy po letniej przerwie, zbiera się Sejm. Dla posłów oznacza to okres wytężonej jesiennej pracy. Kilka ważnych projektów zmian, które będą rozpatrywane w pierwszej kolejności, dotyczy podatków. Przede wszystkim Sejm zajmie się obszerną nowelizacją ustawy o VAT, na którą od lat czekają przedsiębiorcy. Należy mieć nadzieję, że prace nad zmianami ułatwiającymi rozliczenia, zainicjowane jeszcze przez poprzedni rząd, tym razem będą miały swój finał. Przełomowe zmiany dotyczą także procedury podatkowej. W Sejmie znajduje się rządowy projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej wprowadzający zasadę wstrzymania decyzji podatkowej do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia oraz zasadę informowania podatników o planowanej kontroli fiskusa. Sejm będzie musiał się także zmierzyć z pokaźną liczbą projektów zmian w podatkach przygotowanych przez Komisję Przyjazne Państwo.

Ważne nowelizacje ustaw podatkowych na jesieni powinien przyjąć również rząd. Na akceptację Rady Ministrów czekają m.in. nowelizacje ustawy o PIT oraz nowa ustawa akcyzowa. Poniżej przestawiamy przegląd projektów ustaw podatkowych, którymi przez najbliższe tygodnie i miesiące będą zajmowali się Sejm oraz Rada Ministrów.

PRACE W SEJMIE

VAT

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT zakłada zmiany, których podstawowym celem jest uproszczenie zasad rozliczeń VAT. Nowelizacja likwiduje także wiele ograniczeń formalnoprawnych oraz dostosowuje polskie przepisy do wymogów unijnych.

Do najważniejszych zmian należy zniesienie funkcjonujących dziś dolegliwych sankcji finansowych i obciążeń biurokratycznych nakładanych na przedsiębiorców. Nowelizacja eliminuje 30-proc. sankcję VAT, czyli dodatkowe zobowiązanie podatkowe ustalane w przypadkach zaniżenia zobowiązania podatkowego przez podatnika. Zniesiony ma być również obowiązek składania kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tys. zł dla podatników rozpoczynających działalność w handlu wewnątrzwspólnotowym. W zamian za to rząd proponuje mniej restrykcyjny system zabezpieczeń dla podatników w postaci zabezpieczenia majątkowego do wysokości wnioskowanego zwrotu.

Wprowadzana jest możliwość dokonania korekty deklaracji po kontroli podatkowej, składania deklaracji kwartalnych przez wszystkich podatników oraz wykazywania podatku należnego z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej (w przypadku niektórych procedur celnych). Skróceniu do jednego roku (obecnie trzy lata) ma ulec termin powrotu do zwolnienia podmiotowego od VAT. Rząd proponuje oczekiwaną przez podatników likwidację zakazu odliczania VAT z tytułu poniesionych wydatków, które nie stanowią kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Projekt ustala jeden podstawowy 60-dniowy termin zwrotu podatku.

Zliberalizowaniu mają ulec zasady wyłączenia z opodatkowania transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W nowelizacji odstąpiono od wymogu, aby był to oddział samodzielnie sporządzający bilans. Ważne zmiany dotyczą także zwolnień z podatku. Zgodnie z nowelizacją, nie będzie trzeba płacić VAT od wszystkich obiektów budownictwa po pierwszym zasiedleniu. Zmieni się także wysokość rekompensaty dla podatników na zakup kas fiskalnych. Projekt przewiduje zwrot 90 proc. kwoty wydatkowanej, nie więcej jednak niż 700 zł.

ETAP LEGISLACYJNY

Pierwsze czytanie odbędzie się na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Wszystkich podatników VAT.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

Większość nowelizowanych przepisów ma wejść w życie 1 października 2008 r. (jest to jednak raczej mało prawdopodobne). Od przyszłego roku mają obowiązywać m.in. przepisy wprowadzające zwolnienie dla budynków po pierwszym zasiedleniu przeznaczonych na cele niemieszkaniowe.

Do prac w sejmowej Komisji Finansów Publicznych już zostały natomiast skierowane dwie poselskie nowelizacje ustawy o VAT autorstwa PO i PiS. Pierwsze czytania projektów odbyły się jeszcze przed wakacjami. Nowelizacje poselskie powstały na bazie nowelizacji wypracowanej przez poprzedni Sejm, która w wyniku skrócenia kadencji trafiła do kosza. Oba projekty zawierają korzystne rozwiązania podatkowe. Dodatkowo przewidują jednak ujednolicenie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz wprowadzenie ryczałtu VAT dla podatników prowadzących działalność w niewielkim rozmiarze.