Sytuacje, w których rodzice chcą pomóc dzieciom w zdobyciu własnego mieszkania, nie należą do rzadkości. Cały kłopot w tym, by wspierać je tak, aby nie zapłacić podatku. A łatwo wpaść w tym przypadku w pułapkę. Wystarczy, że obdarowany z najbliższego kręgu rodziny nie złoży lub złoży po terminie potrzebne zawiadomienie, aby przysługujące mu zwolnienie z podatku go ominęło. W przypadku darowizn pieniężnych takie same skutki będzie miało przekazanie pieniędzy bez pośrednictwa banku poczty czy SKOK. W takiej sytuacji konieczne staje się ustalenie podatku i jego zapłata.

Warunki zwolnienia całkowitego

Od 2007 roku najbliższa rodzina może korzystać z generalnego zwolnienia z podatku od darowizn. Na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się (całkowicie, czyli bez względu na to, co i o jakiej wartości nabyto) od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Na złożenie oświadczenia będziemy mieli sześć miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli sześć miesięcy od otrzymania darowizny.

Termin ten liczony jest od momentu powstania obowiązku podatkowego. Ten zaś w przypadku darowizn powstaje z chwilą dokonania darowizny. Jeśli nie zostanie ono złożone lub złożone zostanie po terminie, podatek trzeba płacić na zwykłych, obowiązujących pierwszą grupę podatkową zasadach. Zasada ta ma zastosowanie do darowizn pieniędzy na zakup mieszkania. Ale o tym za chwilę.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.