TERMIN ZAPŁATY ZALICZEK. 20 sierpnia mija termin wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy. Zaliczki powinni też wpłacić prowadzący działalność.

Więcej www.mf.gov.pl

SENACKIE POPRAWKI W SEJMIE. We wtorek sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o CIT, która wprowadza do systemu podatku dochodowego nową, 19-proc. ulgę dla producentów biokomponentów. Senat zdecydował, że ulga zostanie przyznana także podatnikom, których rok podatkowy obejmuje cały 2007 rok, a którzy zaczęli działalność w połowie 2006 roku. Komisja rozpatrzy także uchwały Senatu w sprawie ustawy o zniesieniu wojewódzkich kolegiów skarbowych oraz nowelizacji ustawy o urzędach i izbach skarbowych.

Więcej www.sejm.gov.pl

SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCE UDZIELONEJ POMOCY. Regionalne izby obrachunkowe poinformowały, że na stronie BIP Ministerstwa Rolnictwa (http://bip. minrol.gov.pl) zamieszczono szablony sprawozdań o udzielonej/nieudzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie wraz z zasadami przekazywania tych sprawozdań do RIO i nazewnictwa plików. Izba zaznacza jednak, że adresy e-maili podane na stronie resortu nie dotyczą jednostek, które przesyłają sprawozdania do właściwych terytorialnie izb.

Więcej www.rio.gov.pl

ANKIETA DLA KSIĘGOWYCH. Europejska Federacja Ekspertów Księgowych zaprasza użytkowników, a także sporządzających sprawozdania finansowe oraz inne zainteresowane osoby do wypełnienia ankiety dotyczącej projektu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Należy to uczynić do 31 października. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Więcej www.kibr.org.pl

ZWROT VAT w ZACHODNIOPOMORSKIEM. W I półroczu 2007 r. do urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego złożono 11 159 wniosków o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. 4328 wniosków załatwiono bez wydawania decyzji. Wydano 2206 decyzji, w tym 2193 pozytywnych. Kwota podatku do zwrotu wyniosła łącznie 9 165 113 zł, w tym kwota wynikająca z wydanych decyzji 3 867 608 zł.

Więcej www.izba-skarbowa.szczecin.pl

RoZLICZENIA W URZĘDZIE SKARBOWYM. Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy aleja Jedności Narodowej. Ulicy tej nadano nazwę aleja Papieża Jana Pawła II. Podatnicy zamieszkujący przy tej ulicy nadal podlegają właściwości miejscowej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Więcej www.izba-skarbowa.szczecin.pl

NOWE STRONY INTERNETOWE. Urząd Skarbowy w Mońkach oraz Urząd Skarbowy w Zambrowie to kolejne urzędy z województwa podlaskiego, które przygotowały dla swoich podatników internetowy serwis informacyjny. Strony urzędów to: www.usmonki.pl oraz www.us-zambrow.pl.

Więcej www.is.bialystok.pl