Po 30 czerwca bez 1 proc.

Warunkiem przekazania 1 proc. jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (czyli w tym roku do 30 czerwca 2009 r.). Maria Kukawska, menedżer w Accreo Taxand, dodaje, że urząd skarbowy przekaże kwotę 1 proc. podatku z korekty na rachunek bankowy wybranej organizacji w lipcu lub w sierpniu. Kwota 1 proc. będzie pomniejszana o koszty przelewu bankowego. Na szczęście wiele banków zrezygnowało z pobierania prowizji od tych przelewów.

Co ważne, podatnik może złożyć korektę zeznania po 30 czerwca, jednak nie przekaże już w niej 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Potwierdza to Jarosław Ziobrowski, prawnik w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, który mówi, że złożenie korekty zeznania po upływie 30 czerwca 2009 r. spowoduje, że pieniądze z 1 proc. podatku nie zasilą konta wybranej przez podatnika organizacji.

1 proc. jest potrzebny

Anna Mazgal z Pozarządowego Biura Rzecznictwa i Interwencji Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych namawia do przekazywania 1 proc. podatku. Jej zdaniem rzadko możemy wspomóc ważny cel, nie wyjmując ani złotówki, ani nie wychodząc z domu.

– Organizacje pożytku publicznego rozwiązują społecznie istotne problemy i są w tym szybkie oraz tanie – twierdzi Anna Mazgal.

Wskazuje też, że każdą organizację łatwo sprawdzić, bo efekty jej pracy widoczne są w naszym otoczeniu. Wspierając lokalną organizację, mamy szansę, że 1 proc. do nas wróci w postaci chociażby akcji społecznych czy imprez dla dzieci.

5 lat mają wszyscy podatnicy na korektę zeznań PIT. Natomiast poprawione deklaracje z możliwością przekazania 1 proc. podatku można składać tylko przez dwa miesiące od zakończenia akcji rozliczeń za dany rok