Wskutek wczorajszej obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) od dziś stopa lombardowa wynosi 5 proc. Oznacza to, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10 proc. zamiast dotychczasowych 10,5 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym. RPP obniżyła na wczorajszym posiedzeniu stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Skutkiem decyzji rady jest obniżka stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Zgodnie z Ordynacją podatkową wynoszą one 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o NBP.