ANALIZA

Z roku na rok rośnie liczba podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z najmu. Podobnie było w 2008 roku, co potwierdzają ostatnie dane Ministerstwa Finansów. Podatników ryczałtu z umów najmu, podnajmu i innych o podobnym charakterze było o 32 tys. więcej w 2008 roku niż w 2007 roku. Ta statystyka nie dziwi. Ryczałt to prosta forma rozliczeń z niskimi stawkami podatkowymi.

Inwestycje w nieruchomości

Najważniejszym powodem, dla którego wzrasta liczba osób płacących ryczałt od najmu, jest wzrost aktywności na rynku inwestycji budowlanych.

– Aktywność ta, pomimo że straciła w ostatnim okresie na dynamice, co ma choćby swoje podłoże w obserwowanym spowolnieniu gospodarczym, i tak przekłada się na liczbę podatników wybierających ryczałt – potwierdza Robert Mrówka, doradca podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Rachunkowości Dominus.

Wynika to z tego, że pomimo słabnącego zainteresowania tą formą inwestycji podatnicy, którzy w minionych okresach nabyli nieruchomości, teraz je wynajmują.

Niska stawka

Liczba podatników opłacających ryczałt z najmu rośnie, ponieważ ta forma opodatkowania jest prosta do rozliczenia. Według Marcina Retki, konsultanta w KPMG, przy ryczałcie podatnik płaci podatek od przychodu – najczęściej od kwoty wyrażonej w umowie najmu. Rozliczając ryczałt, nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów. Również stawka podatku wydaje się dosyć atrakcyjna. Jeżeli roczny przychód za 2009 rok nie przekroczy 13 510 zł, podatnik zapłaci ryczałt według 8,5-proc. stawki, zaś powyżej tej kwoty 20-proc. podatek.

– Przychodów opodatkowanych ryczałtem nie kumuluje się w zeznaniu rocznym z innymi przychodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych, np. z przychodami z umowy o pracę. Dzięki temu stawka 20-proc. będzie maksymalną, jaką zapłacimy, rozliczając najem ryczałtem – wylicza Marcin Retka.

Dodaje, że wzrost opłacających ryczałt z najmu dotyczy głównie drobnych podatników oraz takich, którzy nie mają czasu na zgłębianie tajników opodatkowania na zasadach ogólnych. Podatnicy uzyskujący przychód z najmu na dużą skalę powinni rozważyć opodatkowanie na zasadach ogólnych. Dotyczy to głównie osób, które adaptują lokal pod wynajem i w związku z tym ponoszą znaczne koszty na jego remont czy wyposażenie. Takie właśnie koszty wraz z amortyzacją mogą efektywnie obniżyć podstawę opodatkowania.

– Jeżeli podatnik poniesie stratę w danym roku podatkowym, to będzie mógł tę stratę skompensować z dochodem z tego źródła uzyskanym w latach następnych. Podatnicy opłacający ryczałt nie mają takiej możliwości – przypomina Marcin Retka.

Podobnego zdania jest Paweł Jabłonowski, szef Departamentu Podatkowego Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, który stwierdza, że ryczałt dla najmu charakteryzuje się niską stawką podatku, która zależy od wielkości przychodu. Zważywszy na to, ryczałtowa forma opodatkowania wydaje się być korzystnym sposobem dokonywania rozliczeń na rzecz Skarbu Państwa.

– Oprócz ulgowej, 8,5-proc. stawki bazowej, ustawa przewiduje także zwolnienie podatnika od prowadzenia ewidencji przychodów, jeśli ich wartość wynika z umowy zawartej w formie pisemnej – wskazuje Paweł Jabłonowski.

W dobie dużej liczby nie- zamieszkanych nieruchomości, które są w posiadaniu osób nieprowadzących działalności gospodarczej, ryczałt od najmu jest najkorzystniejszą formą opodatkowania.