Gazeta Prawna w piątek informowała, że Ministerstwo Finansów nieprawidłowo podaje datę utraty mocy banderol na papierosy. Stare znaki akcyzy na papierosy stracą ważność 31 sierpnia, a nie, jak podawano dotychczas, 30 czerwca, co jest skutkiem wprowadzenia od 1 marca 2009 r. nowej ustawy o podatku akcyzowym oraz rozporządzenia o oznaczaniu wyrobów akcyzowych. Resort finansów nie zmienia zdania po naszej publikacji i twierdzi w opublikowanym na swojej stronie internetowej komunikacie, że stare banderole są ważne tylko do 30 czerwca.

Ministerstwo swoje stanowisko argumentuje tym, że nowe wzory banderol na wyroby tytoniowe wprowadzone zostały rozporządzeniem ministra finansów z 20 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. nr 208, poz. 1309) od 1 stycznia 2009 r. Od tej daty należy liczyć okres, przez jaki zachowują ważność dotychczasowe wzory znaków akcyzy naniesione na wyroby tytoniowe przed wprowadzeniem nowych wzorów.

Oznacza to, że sześciomiesięczny okres ważności dotychczasowych znaków akcyzy na wyroby tytoniowe upływa 30 czerwca 2009 r.

Według MF wydane na podstawie ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym rozporządzenie ministra finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. nr 32, poz. 250) nie wprowadziło nowych wzorów.

Więcej: www.mf.gov.pl