Zawieszenie prowadzenia firmy miało wyjść naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. Zostało uwarunkowane zakazem wykonywania działalności i osiągania z niej bieżących przychodów. Przyznanie prawa do skorzystania z wakacji podatkowych w okresie zawieszenia to rozwiązanie logiczne i zasługujące na aprobatę.
Nie jest natomiast zrozumiały wymóg nakazujący przedsiębiorcom opodatkowanym ryczałtem obliczyć i zapłacić podatek za okres zawieszenia, tym bardziej że podobnego obowiązku ustawodawca nie nałożył na podatników rozliczających się z fiskusem według skali. Jak widać, nie wszystkim przedsiębiorcom należą się równe przywileje podatkowe.