Środki na modernizację wynagrodzeń w Służbie Celnej zapisano w uchwale Rady Ministrów z 16 września 2008 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu Modernizacja Służby Celnej w latach 2009–2011. Wczoraj w Sejmie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie modernizacji wynagrodzeń w Służbie Celnej. Jacek Kapica, wiceminister finansów, tłumaczył, że uruchomienie podwyżek dla funkcjonariuszy celnych będzie możliwe dopiero po wejściu w życie nowej ustawy o Służbie Celnej.

– Żeby dobrze wydać środki, trzeba najpierw naprawić chory system – mówił minister Kapica. Z argumentami ministra nie zgadzali się posłowie opozycji oraz przedstawiciele związków zawodowych, którzy podkreślali, że uruchomienie podwyżek jest możliwe na podstawie obowiązującej ustawy o Służbie Celnej.

– Uzależnienie podwyżek od wejścia w życie nowej ustawy w rzeczywistości ma na celu ich niewypłacenie w tym roku – stwierdził Sławomir Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL.

Także wczoraj Komisja Finansów Publicznych przyjęła sprawozdanie podkomisji z prac nad projektem nowej ustawy o Służbie Celnej. Projekt w ramach wzmocnienia motywacyjnego systemu wynagrodzeń celników przewiduje m.in. wprowadzenie systemu dodatków motywacyjnych i funkcyjnych, zmodyfikowanie zasad przyznawania dodatku za wieloletnią służbę od 2 proc. po drugim roku służby, do 25 proc. po 30 latach służby oraz uprawnienie do równoważnika z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby w oddziałach celnych.