Zwolnienie z podatku od towarów i usług wprowadzono po to, żeby obniżyć koszty usług zdrowotnych, a w konsekwencji uczynić je bardziej dostępnymi dla potrzebujących pomocy medycznej. Celem zwolnienia z VAT było również uproszczenie przepływów finansowych w okresie, gdy opieka zdrowotna finansowana była praktycznie w całości ze środków publicznych. Obecnie jednak sytuacja się zmieniła.

– Opieka zdrowotna jest finansowana ze środków publicznych i prywatnych, a rozliczanie podatku przestało być problemem przy istniejących rozwiązaniach informatycznych. Ceny usług zdrowotnych są obniżone o koszt VAT, ale w społeczeństwie nie ma odczucia, że wpłynęło to na ich dostępność – uważa Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych.

Na skutek zwolnienia podatkowego firmy, inwestując np. w sprzęt medyczny, płacą VAT. Potem jednak nie mogą odliczyć tego podatku, tak jak przedsiębiorcy prowadzący działalność opodatkowaną VAT, czyli z wielu innych branż.

W urzędowych interpretacjach wydanych przez organy podatkowe zwraca się uwagę, że prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony przysługuje wtedy, gdy odliczenia dokonuje podatnik VAT, a zakupione towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Wyklucza to możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych z VAT. Zwrócono na to uwagę m.in. w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPP4/443-130/08/KG, z 1 grudnia 2008 r.).

Niekiedy kwoty VAT, których nie można odliczyć, są bardzo wysokie. Przedstawiciele niepublicznej służbie zdrowia podają przykład budowanego szpitala na 180 łóżek. Wartość tej inwestycji to 140 mln zł, z tego około 30 mln zł wynosi VAT. Gdyby usługi zdrowotne nie były zwolnione z VAT, to znaczną część wspomnianej kwoty inwestor mógłby odliczyć i w rezultacie znacznie więcej pieniędzy zainwestować.

– Zwolnienie usług medycznych z VAT jest podstawowym czynnikiem ograniczającym inwestycje w niepublicznej służbie zdrowia. Wprowadza nierówność wobec innych uprzywilejowanych sektorów, które mogą odzyskiwać VAT. Powoduje poszukiwanie niepotrzebnych dróg obejścia nieżyciowych przepisów – wylicza Andrzej Sokołowski. Proponuje, żeby niezwłocznie odstąpić od zwolnienia z VAT i wprowadzić na usługi zdrowotne stawkę VAT.

Jaką? Wydaje się, że przedstawicieli niepublicznej służby zdrowia najbardziej usatysfakcjonowałoby objęcie usług medycznych zerową stawką podatku.

– Stawka ta będzie wspierać procesy inwestycyjne w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji infrastruktury i modernizacji wyposażenia szpitali – przekonuje Robert Mołdach, ekspert Konfederacji Pracodawców Prywatnych (KPP).

Zdaniem KPP, korzystną zmianą jest przyjęty przez Radę Ministrów 26 kwietnia br. plan B zakładający reformę służby zdrowia i przekształcenie zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego. Reforma szpitali zakłada również refinansowanie kosztów VAT poniesionych w związku z aportem majątku.

– Dostrzeżenie VAT jako nieodzyskiwalnego dotąd kosztu w ochronie zdrowia jest przełomowym momentem w reformie polskiego systemu opieki zdrowotnej – twierdzi Andrzej Mądrala, wiceprezydent KPP.