ORZECZENIE

Przedsiębiorcy powiązani ze sobą rodzinnie prowadzili działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży samochodów. Działalność ta została przez nich zawieszona. Ponieważ jednak w latach 1999-2002 sprowadzili z zagranicy samochody i sprzedawali je, to organy podatkowe uznały, że prowadzili działalność. Podejmowane przez nich działania wskazujące na ich częstotliwość mieściły się w definicji działalności gospodarczej. W związku z tym fiskus zażądał zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za cztery lata.

Podatnicy nie chcieli zgodzić się z taką interpretacją. Wskazywali, że samochody nie były sprzedawane w ramach działalności gospodarczej. Zwłaszcza że organy podatkowe zostały poinformowane o zawieszeniu działalności.

Sprawa podatku za sporne lata trafiła do sądu administracyjnego. Wojewódzki sąd administracyjny oddalił jednak skargi podatników. Przyznając rację organom podatkowym, WSA podkreślił, że poinformowanie fiskusa o zawieszeniu działalności gospodarczej nie wywołuje żadnych skutków na gruncie prawa podatkowego.

Także Naczelny Sąd Administracyjny nie przyznał racji skarżącym. Choć w skardze kasacyjnej podatnicy zarzucili, że odmówiono im przeprowadzenia dowodu ze świadków, sąd nie uznał tego argumentu. Oddalając skargi kasacyjne, NSA podkreślił, że organy podatkowe wzięły pod uwagę wszystkie zgromadzone dowody. Ponieważ dokumenty potwierdzały określone okoliczności, nie było powodu, żeby w tym zakresie dodatkowo przeprowadzać dowód ze świadków. Zwłaszcza że podatnicy nie kwestionowali dowodów z dokumentów.

Sąd przypomniał też, że samo poinformowanie organów podatkowych o zawieszeniu działalności nie rodzi skutków podatkowych. Przepisy jasno określają zasady zrzeczenia się opodatkowania w formie ryczałtu, zakreślając termin, w jakim można tego dokonać.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt IIFSK 1276-79/06

Ważne!

Samo poinformowanie organów podatkowych o zawieszeniu działalności nie rodzi skutków podatkowych. Przepisy jasno określają zasady zrzeczenia się opodatkowania w formie ryczałtu

ALEKSANDRA TARKA

aleksandra.tarka@infor.pl