Osoby które 17, 20 i 27 czerwca będą zdawać egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy, mogą zapoznać się z przykładowym zestawem zadań i pytań. Po raz pierwszy został on opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl). Taką możliwość zapewnił par. 1 ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508).