Możliwa premia

Według Łukasza Sławatyńca interpretacja art. 63a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przez ministra zdrowia nie ogranicza stosowania zachęt handlowych wynikających z dobrej praktyki handlowej. Możliwe są więc różnego rodzaju premie dla hurtowni czy aptek, jeżeli stosuje się je na jednakowych zasadach. Jego zdaniem należy jednak pamiętać o ograniczeniach wynikających z prawa farmaceutycznego, które również zabrania przekazywania korzyści, w tym także za dostarczenie dowodów, że doszło do nabycia leku.

– Firmy farmaceutyczne nie mogą bowiem płacić lekarzom za przepisywanie produktów, hurtownikom za ich sprzedaż a aptekarzom za wydawanie pacjentom – podkreśla Łukasz Sławatyniec.

Premia bez VAT

Korneliusz Sawiński, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young, zwraca uwagę, że przyznawanie kontrahentom (nabywcom towarów) premii pieniężnych – np. z tytułu realizacji odpowiedniego poziomu zakupów określonych towarów – jest szeroko rozpowszechnionym sposobem wspierania sprzedaży.

– Niestety, nadal jego stosowanie powoduje dużą niepewność dotyczącą podatków – mówi.

Według Korneliusza Sawińskiego sądy administracyjne wypracowały jednolitą linię orzeczniczą, zgodnie z którą takie premie pieniężne pozostają poza zakresem opodatkowania VAT (z wyjątkiem sytuacji, w których nabywca realizuje także inne czynności na rzecz sprzedawcy, np. wykonuje usługi reklamowe, a wypłacana premia stanowi wynagrodzenie za te usługi). Z drugiej strony Ministerstwo Finansów – a w ślad za nim inne organy podatkowe – zajmowało do tej pory odmienne stanowisko w tej kwestii, uznając, że premie pieniężne powinny podlegać VAT.

Również Agnieszka Wierzbicka, doradca podatkowy CMS Cameron McKenna, zwraca uwagę, że kwestia, czy premie pieniężne wypłacane za osiągnięcie określonej wielkości sprzedaży nie podlegają VAT, jest ciągle przedmiotem sprzecznych orzeczeń organów skarbowych. Przyznaje jednak, że zarysowuje się stanowisko sądów administracyjnych, zgodnie z którym premie takie nie są wynagrodzeniem za usługę lub dostawę towaru, a w związku z tym nie podlegają VAT.

Resort zmieni stanowisko

Zdaniem Korneliusza Sawińskiego wydaje się, że resort finansów rozważa zmianę swojego stanowiska. Dowodem na to jest np. odpowiedź na interpelację poselską z 18 listopada 2008 r. (nr 5930). Dlatego Korneliusz Sawiński ma nadzieję, że MF wkrótce zgodzi się ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie sądów administracyjnych. Również Jacek Sklepowicz przyznaje, że kilka niedawnych orzeczeń sądów budzi kontrowersje i może warto, aby biorąc je pod uwagę, minister finansów wydał nową interpretację w tej sprawie. Osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi – podkreśla Korneliusz Sawiński – muszą oczywiście pamiętać o prawnych ograniczeniach związanych ze stosowaniem różnych mechanizmów wspierania sprzedaży.