ANALIZA

Urzędnicy skarbowi coraz chętniej kontaktują się z podatnikami telefonicznie. Nic w tym dziwnego, jeśli podatnik podał swój numer telefonu na rocznym PIT – a ma taką możliwość – i urzędnik, dzwoniąc do podatnika, chce go poprosić o stawienie się w urzędzie w celu wyjaśnienia np. kwestii związanych z jego rozliczeniem podatkowym. Sytuacja się komplikuje, gdy urzędnik dzwoni do podatnika i wypytuje go o dane z deklaracji. Z takim przypadkiem miała do czynienia nasza czytelniczka.

– Zadzwoniła do mnie osoba, która przedstawiła się jako pracownik Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga i zaczęła wypytywać o liczbę dzieci, datę urodzin dziecka, korzystanie z ulgi na dziecko. Podałam wszystkie te dane, mimo że nie informowałam urzędu o swoim numerze telefonu – stwierdza pani Katarzyna z Warszawy.

Czytelniczka popełniła błąd. Każdy w rozmowie telefonicznej może podać się za pracownika fiskusa i poprosić o dane osobiste, takie jak np. wysokość zarobków czy numer PESEL. A stąd już prosta droga do oszustwa i nielegalnego wykorzystania naszych danych osobowych.

Sprawdziliśmy, co na to Ministerstwo Finansów. Magdalena Kobos z MF potwierdza, że pracownik urzędu skarbowego może kontaktować się telefonicznie z podatnikiem, jeśli ten zasugerował taką formę kontaktu, wpisując swój numer telefonu w zgłoszeniu NIP lub zeznaniu rocznym.

Urzędnik może poinformować o konieczności poprawienia błędów w zeznaniu, ale przede wszystkim przedstawi się, wyjaśni zakres korekty i zaproponuje termin wizyty w urzędzie.

– Nigdy jednak nie zapyta o poufne informacje, jak: NIP, adres, wysokość dochodów czy ulgi, z których podatnik skorzystał. Takie dane są w posiadaniu urzędu i pod żadnym pozorem nie należy ujawniać ich przez telefon – wyjaśnia Magdalena Kobos.

Forma pisemna

Zgodnie z podstawową zasadą Ordynacji podatkowej sprawy powinny być załatwiane w formie pisemnej. Jak podaje Łukasz Strzelec, doradca podatkowy, menedżer w Ernst & Young, w zależności od sytuacji organy podatkowe mogą również zbierać niezbędne informacje np. przez przyjęcie wniesionego ustnie podania czy też przesłuchania strony, świadka lub biegłego. Czynności te powinny być jednak odpowiednio dokumentowane w formie pisemnej. W pewnych przypadkach pracownicy urzędów skarbowych mogą również kontaktować się z podatnikiem telefonicznie (lub za pomocą e-mail), jeśli taka forma kontaktu została wskazana przez podatnika w zgłoszeniu NIP lub zeznaniu.

– Taka forma komunikacji ma na celu umożliwienie jak najszybszego nawiązania kontaktu z podatnikiem – stwierdza Łukasz Strzelec.

Również Paweł Jabłonowski, szef Departamentu Podatkowego Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, podkreśla, że wezwanie podatnika w formie telefonicznej możliwe jest jednak tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione ważnym interesem adresata lub gdy stan sprawy tego wymaga.