Organy podatkowe mają czas do 6 sierpnia na wydanie decyzji w sprawie udzielenia abolicji podatkowej dla podatników, którzy składali wnioski o jej przyznanie do 6 lutego. Przed wydaniem decyzji organy podatkowe sprawdzają dokumenty podatników.
Możliwość skorzystania z abolicji podatkowej wygasła 6 lutego 2009 r. Nie oznacza to jednak, że kwestia abolicji z tym dniem została definitywnie zakończona. Obecnie w urzędach skarbowych trwa weryfikacja wniosków podatników o przyznanie abolicji, które były składane do 6 lutego. Do tego dnia mogli o przyznanie abolicji wnioskować podatnicy, którzy pracowali za granicą w latach 2003–2007. Na wydanie decyzji w tym zakresie urzędnicy mają sześć miesięcy od momentu złożenia wniosku przez podatnika. Ostatnie decyzje dotyczące abolicji podatkowej za lata 2003–2007 zapadną więc do 6 sierpnia, jeśli wniosek został złożony do urzędu ostatniego dnia, czyli 6 lutego.
Z danych, jakie Gazeta Prawna otrzymała z izb skarbowych, wynika, że wnioski podatników są weryfikowane na bieżąco i decyzje są wydawane w ustawowych terminach. Podatnicy muszą stawiać się do urzędu w celu usunięcia błędów, które pojawiają się często we wnioskach, lub uzupełnienia dokumentów.