Nie są prowadzone prace legislacyjne mające na celu opodatkowanie finansowych produktów inwestycyjnych w formie ubezpieczeń na życie – poinformowało GP Ministerstwo Finansów.
Finansowe produkty strukturyzowane, których konstrukcja prawna opiera się na krótkoterminowych umowach ubezpieczenia na życie i dożycie, w czasie ogólnej niepewności na rynku finansowym zyskały dużą popularność wśród Polaków, ze względu na gwarancję zwrotu ulokowanego kapitału oraz możliwość partycypacji w zyskach z inwestycji kapitałowych. Te dodatkowe zyski (odsetki) ze względu na konstrukcję umowy ubezpieczenia w praktyce nie są obciążane podatkiem od przychodów kapitałowych.
Kluczowy jest art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), według którego kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych są wolne od podatku. W 2008 roku Ministerstwo Finansów wystąpiło do Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą o ekspertyzę dotyczącą konstrukcji produktów inwestycyjnych opakowanych w polisę ubezpieczeniową (tzw. polisolokaty). Jak odpowiedziało GP ministerstwo, w ocenie zastępcy przewodniczącego KNF, wyżej wymienione produkty są zgodne z prawem, a świadczenia uzyskane przez klientów z tytułu ich nabycia są zwolnione z podatku dochodowego.