•  ZBIGNIEW CHLEBOWSKI PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI FINANSÓW. W środę Sejm wybrał skład Komisji Finansów Publicznych. Także wczoraj odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Komisji, na którym wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Posłowie zdecydowali w głosowaniu, że Komisji przewodził będzie Zbigniew Chlebowski. Komisja Finansów Publicznych zajmuje się sprawami systemu pieniężnego, kredytowego i podatkowego, a także płac, dochodów, budżetu i planów finansowych państwa.
  Więcej www.sejm.gov.pl
 •  ZMIANA GODZIN PRACY w brzegu. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej od 5 listopada zmieniony został tygodniowy rozkład pracy urzędu - jeden dzień w tygodniu (w poniedziałki) wydłużono czas pracy urzędu do godz. 18.00 i kasy urzędu do godz. 15.00.
  Więcej www.izba-skarbowa.opole.pl
 •  SZKOLENIE W URZĘDZIE SKARBOWYM. Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer zaprasza podatników na szkolenie z zakresu prawa podatkowego. Spotkanie odbędzie się 16 listopada o godz. 10.00 i będzie poświęcone transakcjom wewnątrz- wspólnotowym.
  Więcej www. is.waw.pl
 •  KONGRES RACHUNKOWOŚCI. Dziś jest ostatni dzień na zgłaszanie się osób zainteresowanych wygłoszeniem referatu na 12 Światowym Kongresie Historyków Rachunkowości. Odbędzie się on 20-24 lipca 2008 r. w Istambule, w Turcji. Głównym tematem będzie - Historia oraz kultura rachunkowości: począwszy od przeszłości do teraźniejszości.
  Więcej www.kibr.org.pl
 •  ROZLICZANIE STRAT WALUTOWYCH. Rzecznik generalny ETS w opinii w sprawie Deutsche Shell (C-293/06) uznał, że niemieckie przepisy uniemożliwiające odliczenie straty walutowej poniesionej przez spółkę krajową przy zwrocie kapitału, w jaki wyposażony został stały zakład w innym państwie UE, nie mogą być uzasadnione ani potrzebą zachowania spójności systemu podatkowego, ani koniecznością zapewnienia zrównoważonego rozdziału kompetencji podatkowych pomiędzy państwami członkowskimi.
  Więcej www.taxnews.pl