Organy kontroli skarbowej zyskają uprawnienia związane z kontrolą wykorzystywania internetu do prowadzenia nieopodatkowanej działalności.
Zwiększenie skuteczności kontroli skarbowej oraz ograniczenie rozmiarów tzw. szarej strefy, zwłaszcza funkcjonującej w internecie, zakłada rządowy projekt zmian w ustawie o kontroli skarbowej. Dziś Sejm przeprowadzi pierwsze czytanie nowelizacji. Proponowane rozwiązania zakładają, że organy skarbowe uzyskają m.in. możliwość występowania do operatorów internetowych z żądaniem udostępnienia danych o przedsiębiorcach. Organ mający informacje o ogłoszeniach i reklamach wskazujących na prowadzenie niezgłoszonej do opodatkowania działalności będzie mógł żądać od operatora usług świadczonych drogą elektroniczną udzielenia posiadanych informacji o firmie i adresie przedsiębiorców lub imionach, nazwiskach i adresach osób fizycznych zamieszczających ogłoszenia i reklamy, pozwalających na ich identyfikację. Obecne przepisy odnoszą się tylko do gazet i periodyków wychodzących w formie papierowej. Nie uwzględniają natomiast informacji umieszczanych w formie elektronicznej, m.in. na stronach internetowych.
Nowelizacja wprowadza także zmiany w zakresie uprawnień kontroli skarbowej związane z obrotem towarowym z zagranicą i obrotem towarami przywożonymi z zagranicy, ograniczając je do wykrywania i zapobiegania naruszeniom przepisów celnych. Celem zmian jest wyłączenie z zakresu kontroli skarbowej uprawnień stanowiących powielenie zadań realizowanych przez organy celne i Służbę Celną, tj. kontrola i ujawnianie towarów nielegalnie wprowadzonych na terytorium Polski.