Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z abolicji podatkowej, otrzymają ją w ramach pomocy de minimis, gdy wartość umorzonej zaległości bądź zwrotu podatku nie przekroczy 200 tys. euro.
ANALIZA
Zgodnie z art. 6 ustawy abolicyjnej (Dz.U. z 2008 r. nr 143, poz. 894) umorzenie zaległości podatkowej lub zwrot podatku stanowi pomoc de minimis. Określenie takiego charakteru abolicji dla przedsiębiorców pozwoli uniknąć konieczności występowania o zgodę do Komisji Europejskiej o zatwierdzenie umorzenia długu bądź zwrot podatku. Uproszczona procedura w tym zakresie będzie miała zastosowanie, gdy pomoc udzielona przedsiębiorcy w ciągu trzech lat nie przekroczy 200 tys. euro.