Umorzenie zaległości podatkowych i zwrot podatku dla przedsiębiorców stanowi dla nich pomoc de minimis. Poza tym pomocą taką może być m.in. jednorazowa amortyzacja. Przepisy podatkowe określają limity kwotowe, które nie powinny zostać przekroczone.
Podstawowy próg udzielonej pomocy to 200 tys. euro w okresie trzech lat. Wydaje się to dużo, ale trzeba pamiętać, że umorzone kwoty obniżą możliwą pomoc z innych tytułów. Może więc okazać się, że prowadzący działalność gospodarczą korzystający z różnych form pomocy de minimis na skorzystaniu z abolicji podatkowej straci. Nie będzie mógł bowiem skorzystać z innych form pomocy. Ze wspomnianej jednorazowej amortyzacji lub wielu innych. Trzeba więc się zastanowić, czy rzeczywiście warto skorzystać z abolicji.