Do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) wpływają skargi na działalność biur rachunkowych. Jak twierdzi Ryszard Gorycki, biegły rewident, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przeważnie nie dotyczą one członków stowarzyszenia (biura rachunkowe są członkami wspierającymi) i dlatego nie ma możliwości interwencji w tych sprawach.

– Takich spraw zdarza się około 100 rocznie i jedyne, co możemy doradzić poszkodowanym, to, w zależności od rodzaju i wagi sprawy, zawiadomienie prokuratury lub wniesienie sprawy do sądu – twierdzi ekspert.

Dodaje, że nie ma na razie innych możliwości kontrolowania i egzekwowania odpowiedniego poziomu usług.

Przewinienia biur

Do Ministerstwa Finansów także trafiają uwagi dotyczące działalności osób świadczących usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jednak, jak przyznaje resort, w stosunku do liczby wydanych uprawnień skalę zgłoszeń należy traktować jako incydentalną.

Ministerstwo podkreśla, że za każdym razem, kiedy uzyska wiarygodne informacje, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego przez osoby usługowo prowadzące księgi, niezwłocznie zawiadamia o tego typu zdarzeniu uprawnione organy ścigania (właściwą prokuraturę, jednostkę Policji). Resort poinformował też, że udziela wszelkich niezbędnych informacji i wskazówek osobom, które zgłaszają tego rodzaju zastrzeżenia.

Według Jerzego Konieckiego, biegłego rewidenta, prezesa Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, księgowym w biurach często brakuje wystarczającej znajomości rachunkowości, szczególnie w części związanej z ujmowaniem kosztów. Pojawiają się również bardzo poważne błędy w zakresie elementów prawnych związanych z finansami. Często biura rachunkowe nie znają nawet treści umowy spółki, a co za tym idzie – nie znają zakresu działalności określonego w umowie i wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego. Poza tym odczuwalny jest brak wiedzy w zakresie podatków, w szczególności w problematyce dotyczącej podatku od towarów i usług.

W ocenie ekspertów poziom biur rachunkowych w Polsce jest bardzo zróżnicowany.

– Najgorszymi biurami rachunkowymi są te, w których pracownicy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych dostali na podstawie dyplomów wyższych uczelni – uważa Jerzy Koniecki.

Ludzie ci są bowiem nieprzygotowani do zawodu od strony praktycznej. Jest to czysta wiedza akademicka, która nie pozwala na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Z kolei Ryszard Gorycki uważa, że źródłem problemu jest brak aktualizacji wiedzy. Według eksperta osoby prowadzące biura rachunkowe powinny na bieżąco aktualizować swoją wiedzę, chociażby ze względu na zmieniające się przepisy, które nie są dane raz na zawsze. Poza tym często zapomina się to, co nie jest używane na bieżąco, i nagle okazuje się, że są uprawnienia, ale brakuje umiejętności.

Wybór biura

Powstaje więc pytanie, jak wybrać odpowiednie biuro rachunkowe.

Jerzy Koniecki uważa, że warto skontaktować się z klientami danego biura rachunkowego. Często wyznacznikiem jakości oferowanych usług jest sam rynek. Dobre biuro ma dużą liczbę klientów i nie ma problemów ze zdobyciem kolejnych. Odwrotnie jest w przypadku, gdy podmiot usługowo prowadzący księgi rachunkowe oferuje kiepskiej jakości usługi.

Natomiast Ryszard Gorycki radzi, aby informacji szukać również w internecie.

– Niezadowoleni klienci chętnie dzielą się doświadczeniami – twierdzi ekspert.

Dobre rozwiązanie stanowi również sprawdzenie, czy biuro jest członkiem SKwP. Wówczas każda zgłoszona nieprawidłowość w świadczeniu usług skutkuje wobec takiego członka konsekwencjami przewidzianymi w statucie i kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości, np. usunięcie ze Stowarzyszenia Księgowych.

Za błędy odpowiada podatnik

Ewa Matuszewska, doradca podatkowy z TPA Horwath Sztuba Kaczmarek, przypomina, że za błędy biura rachunkowego odpowiada podatnik. Może on jednak domagać się odszkodowania od ubezpieczyciela podmiotu uprawnionego do usługowego prowadzenia ksiąg winnego nieprawidłowości. Podatnik musi jednak udowodnić, że błąd powstał właśnie z winy biura rachunkowego. Musi też dysponować dowodem, czyli fakturą bądź umową, która udokumentuje konkretną usługę. Wiele będzie też zależało od treści umowy łączącej strony.

– Z tego też względu przed skorzystaniem z usług biura rachunkowego podatnik powinien zweryfikować, czy posiada ono polisę OC – twierdzi nasza rozmówczyni.

Dodaje, że ważne jest, na jaką kwotę opiewa polisa. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, jest zależna od przedmiotu działalności biura. Dobrze, gdy biuro ubezpieczone jest na kwotę wyższą niż minimalna.