Diś ostatni dzień na złożenie PIT za 2008 rok . Postanowiliśmy więc sprawdzić, z których odliczeń podatnicy korzystali najczęściej. Z internetowej sondy Gazety Prawnej wynika, że prym wiedzie ulga internetowa. Skorzystało z niej 46,1 proc. osób biorących udział w sondzie. Drugie miejsce zajęła ulga z tytułu wychowywania dzieci – 36,5 proc. Na kolejnych miejscach znajdują się: darowizny na pożytek publiczny i ulga rehabilitacyjna – po 4,6 proc.

Zdaniem Łukasza Strzelca, doradcy podatkowego i menedżera w Ernst & Young, takie wyniki sondy nie dziwią.

– Do skorzystania z ulgi prorodzinnej uprawnieni są w zasadzie wszyscy rodzice, którzy wychowują małoletnie dzieci lub dzieci studiujące przed ukończeniem 25 roku życia. Możliwość skorzystania z tej ulgi nie jest obwarowana spełnieniem dodatkowych warunków – argumentuje Łukasz Strzelec.

Dodaje, że również ulga internetowa jest wykorzystywana przez znaczną liczbę podatników, ponieważ w dzisiejszych czasach coraz większa liczba gospodarstw domowych jest podłączona do internetu, a w celu skorzystania z ulgi w zasadzie wystarczy gromadzenie faktur VAT.

Duża część podatników, która nie nabyła w przeszłości uprawnień do ulgi budowlanej lub ulgi odsetkowej, może skorzystać wyłącznie z ograniczonej liczby zwolnień. Dodatkowo również ulga dla honorowych krwiodawców oraz ulga rehabilitacyjna są skierowane do ograniczonego kręgu podatników.

– Z ulgi na krew mogą skorzystać wyłącznie osoby, które bezpłatnie przekazały swoją krew w stacji krwiodawstwa i są w stanie odpowiednio udokumentować ten fakt – w praktyce wysiłki związane z możliwością skorzystania z ulgi mogą przewyższyć związane z nią korzyści (130 zł odliczenia od dochodu za 1 litr oddanej bezpłatnie krwi) – tłumaczy Łukasz Strzelec.

Z kolei ulga związana z darowizną kościelną znacząco straciła na popularności w momencie, gdy wprowadzono przepis, że przekazanie środków pieniężnych na rzecz organizacji kościelnej powinno być dokonane na jej konto.

– Wprowadzenie tego warunku do przepisów podatkowych w znaczącym stopniu wyeliminowało sytuacje, w których dochodziło do pozornego przekazywania darowizn – podsumowuje ekspert z Ernst & Young.