Rozporządzenie ministra finansów z 3 kwietnia 2009 r. (Dz.U. nr 60, poz. 495) przedłuża do 28 lutego 2010 r. okres ważności dotychczasowych znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich przed 1 marca 2009 r. Celem wprowadzonej regulacji jest ułatwienie podmiotom obowiązanym do oznaczania wyrobów spirytusowych i winiarskich dostosowania się do zmian w oznaczaniu wyrobów, w terminie dłuższym niż wynikającym z przepisów nowej ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11).

Zgodnie z ustawą naniesione znaki akcyzy na wyroby akcyzowe przed wprowadzeniem nowego wzoru zachowują ważność przez okres sześciu miesięcy, licząc od dnia wprowadzenia nowego wzoru. Omawiane rozporządzenie ministra finansów wydłuża jednak ten okres do 12 miesięcy.

Wzory starych banderol zostały określone w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia ministra finansów z 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. nr 80, poz. 742 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 5 grudnia 2008 r.