ZMIANA PRAWA

Regulowany w ustawie o VAT system zwrotu tego podatku podróżnym umożliwia osobom spoza UE odzyskanie podatku zapłaconego w cenie zakupów. System tax free funkcjonuje w dwóch formach: zwrotu dokonywanego bezpośrednio przez sprzedawców albo przez firmę pośredniczącą. W obu wypadkach skorzystanie z usługi wymaga spełnienia szeregu uciążliwych wymogów, zarówno przez klienta, jak i dokonującego zwrotu. Komisja Przyjazne Państwo rozpatrzyła wczoraj projekt zmian w ustawie o VAT mający na celu poprawienie funkcjonowania systemu zwrotu VAT podróżnym spoza UE.

Obecnie w przypadku gdy zwrotu podatku dokonuje sam sklep (bez firmy pośredniczącej), podróżny musi w ciągu kilku miesięcy od dnia zakupu wrócić do Polski i udać się do sklepu, w którym zrobił zakupy. Przepisy dopuszczają bowiem wyłącznie zwrot podatku przez sprzedawcę w gotówce, w polskich złotych. Projekt zakłada dopuszczenie możliwości zwrotu w formie bezgotówkowej. Wzorem innych państw pieniądze mogłyby trafiać bezpośrednio na konto turysty i po przeliczeniu na jego narodową walutę.

Projekt zakłada także zniesienie wymogu uzyskania odpowiedniej licencji przez operatora zwrotu podatku (firmę pośredniczącą). Firmy spełniające ustawowe wymogi do świadczenia usług tax free (spółki z o.o. i akcyjne) miałyby jedynie zawiadamiać fiskusa o zamiarze prowadzenia takiej działalności. Dziś w Polsce działa tylko jeden pośrednik zwrotu VAT. Nowelizacja przewiduje również uproszczenie dokumentu ewidencjonującego transakcje tax free oraz wydłużenie terminu jego ważności.

Zmianom w zaproponowanym kształcie sprzeciwia się Ministerstwo Finansów. Zastrzeżenia resortu budzi przede wszystkim złagodzenie wymagań w uzyskiwaniu uprawnień przez pośredników zwrotu. Projekt został jednak skierowany do dalszych prac w Sejmie, natomiast MF w ciągu miesiąca ma przedstawić propozycję zmian w przepisach nowelizacji.

200 zł minimalna kwota zakupu brutto, upoważniająca do zwrotu VAT zagranicznym klientom