Nie będzie zmiany przepisów ustawy o PIT, które pozwolą na rozliczenie PIT przewidziane dla samotnych rodziców konkubentom - poinformował GP rzecznik praw obywatelskich.
Jak informowaliśmy w GP nr 69 z 8 kwietnia, po zapoznaniu się z naszym artykułem: Konkubinat nie daje preferencji w PIT, opublikowanym w Gazecie Prawnej nr 46 z 6 marca, rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra finansów z prośbą o udzielenie informacji, dlaczego konkubenci nie mają prawa do preferencyjnego rozliczenia PIT, przewidzianego dla samotnych rodziców. Rzecznik otrzymał właśnie odpowiedź z Ministerstwa Finansów.
Wynika z niej, że zasady opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci określają art. 6 ust. 4-5, 8-13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), które muszą być interpretowane ściśle, gdyż dotyczą preferencji podatkowej. W konsekwencji zastosowanie omawianego sposobu opodatkowania jest możliwe, jeżeli podatnik dokładnie wypełni wszystkie warunki określone przez ustawodawcę.