INTERPRETACJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, czy podatnik ma prawo odliczenia VAT od zakupu aut za granicą. Podatnik jest czynnym podatnikiem VAT. Za granicą od osób fizycznych kupuje samochody osobowe. Jako towary używane sprzedaje je na zasadzie marży. Dokonuje zakupu usług i towarów, np. przeglądów technicznych, części czy paliwa.

Zdaniem izby brak prawa do odliczenia VAT z tytułu kupionych towarów i usług dotyczy jedynie przypadków, gdy podatnik nabył towar używany, którego dostawa podlegała opodatkowaniu w systemie marży. Nabywca towaru nie może odliczyć podatku naliczonego z tytułu opodatkowania marży.

Podatnikowi będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT od zakupu usług i towarów, np. części wykorzystywanych następnie do serwisów przedsprzedażowych, mimo że sprzedaż samochodu następuje w systemie marży. Części nie mają charakteru towarów używanych, których dostawa mogłaby podlegać opodatkowaniu w systemie marży, a w konsekwencji wpływać na prawo do odliczenia VAT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 kwietnia 2009 r. (nr IPPP2/443-118/09-2/Asi)