Aby wliczyć w koszty wydatki na najem, trzeba płacić podatek według skali podatkowej. Jeśli wydatkami są koszty finansowe, to pomniejszają podstawę opodatkowania.
Każdy, kto płaci podatek dochodowy na zasadach ogólnych, a w przypadku osób osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych w rolnictwie także podatek w stałej wysokości 19 proc., ma prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszt uzyskania przychodu.

Podstawa naliczania kosztów