Kontrole krzyżowe

Kontrola przepływu środków pomiędzy podmiotami powiązanymi jest możliwa i od dawna ma miejsce - na tym przecież opiera się sama koncepcja tzw. cen transferowych (transfer pricing) i ich badania, tak, aby wychwycić przypadki przerzucania dochodu albo kosztów z jednego podmiotu do drugiego.

Jak wskazuje dr Janusz Fiszer, partner w Kancelarii Prawnej White & Case i docent UW, jeżeli podmioty te są podatnikami w Polsce, to możliwa jest ich jednoczesna kontrola - tzw. kontrola krzyżowa. Trudniej jest oczywiście przeprowadzić tę kontrolę w sytuacji, gdy jeden lub więcej podmiotów z grupy podmiotów powiązanych, uczestniczących w transakcji, znajduje się za granicą.

- W przypadku tzw. uprzednich porozumień cenowych, czyli umów zawieranych z Ministerstwem Finansów, prawne wzruszenie tych porozumień byłoby jedynie możliwe, gdyby podatnicy naruszyli zasady, na których zawarto porozumienie, a więc dokonali transakcji innej niż ta, której dotyczył wniosek do Ministerstwa Finansów - wyjaśnia dr Janusz Fiszer.

Wymiana danych

Nasi rozmówcy przypominają, że polskie organy podatkowe mogą zwracać się z prośbą o udzielenie informacji do zagranicznych władz podatkowych. Michał Zdyb wskazuje, że międzynarodowa wymiana informacji podatkowych obejmuje przekazywanie wszelkich zbiorów danych, które są istotne dla prawidłowego obliczenia należności podatkowych, więc również dane dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi. Regulacje w tej materii zawarte są w krajowych ustawodawstwach podatkowych państw należących do UE.

- Wymiana informacji może nastąpić również na podstawie procedury wymiany informacji uregulowanej w niektórych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę - dodaje Michał Zdyb.