Konsekwencją wpisania do ewidencji środków trwałych sprzętu i urządzeń medycznych, podobnie jak i samochodu wykorzystywanego wyłącznie do celów służbowych zaliczonego do składników firmowych, jest rozliczanie ich w koszty jak każdego środka trwałego, czyli z wykorzystaniem odpisów amortyzacyjnych. Jeśli jednak nastąpi sprzedaż środka trwałego, wówczas podatnik musi ustalić przychód z takiej sprzedaży oraz, po dodaniu go do dochodów uzyskiwanych bezpośrednio z prowadzonej działalności, zapłacić od niego podatek.

Koszt uzyskania przychodu

Przychodem do opodatkowania środka trwałego nie zawsze będzie jednak cała kwota uzyskana ze sprzedaży pojazdu. Jak w każdym przypadku, podatnik ma prawo obniżyć przychód przed opodatkowaniem o koszty jego uzyskania. W przypadku amortyzowanego środka trwałego kosztem uzyskania przychodu jest jego zaktualizowana wartość.

Ustalamy ją przez porównanie wartości początkowej, czyli podstawy, od której dokonywaliśmy amortyzacji urządzeń medycznych, firmowego samochodu i każdego innego środka trwałego z sumą odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez cały czas amortyzowania.

Ujmując tę kwestię inaczej, całą kwotę, którą otrzyma ze sprzedaży zużytych urządzeń medycznych, sprzedający je lekarz musi uznać za przychód i w konsekwencji od całej uzyskanej kwoty zapłacić podatek.

Przychód ze sprzedaży

Na przykład, jeśli stomatolog prowadzący prywatną praktykę wpisał do ewidencji środków trwałych w grudniu 2004 roku fotel dentystyczny z wyposażeniem o wartości początkowej 30 tys. zł i od stycznia 2005 roku zaczął amortyzować go według stawki 20 proc. rocznie, wybierając miesięczny tryb wliczania amortyzacji podatkowej w koszty, to miesięczny odpis amortyzacyjny z tego tytułu wynosił 500 zł.

Gdy podatnik zdecyduje się na sprzedaż tego fotela w kwietniu 2009 roku, musi najpierw ustalić jego zaktualizowaną wartość. Suma odpisów, liczona od stycznia 2005 roku do marca 2009 roku, to 25,5 tys. zł. Zatem zaktualizowana wartość sprzedawanego urządzenia wynosi 4,5 tys. zł. I to będzie koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży takiego środka trwałego.