Organy kontroli skarbowej będą mogły żądać od banków i SKOK przedstawienia informacji o przepływach na rachunkach, o pożyczkach i kredytach przedsiębiorców.
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej, który ma m.in. rozwiać wątpliwości interpretacyjne dotyczące procedury postępowania kontrolnego oraz uprościć proces kontroli i audytu środków pochodzących z Unii Europejskiej. Projekt dostosowuje także przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 8/04).
Jedną z istotnych zmian dla podatników, w tym dla przedsiębiorców, jest wprowadzenie przepisów, które nakazują bankom oraz SKOK podawanie informacji o przepływach na rachunkach bankowych, o wysokości pożyczek i kredytów. Dostęp do takich informacji ma szczególne znaczenie dla skuteczności zwalczania naruszeń prawa polegających na zaniżaniu podstaw opodatkowania i nieujawniania źródeł przychodów i majątku.
Ponadto informacje o kontrolowanym będą zobowiązane przekazywać zakłady ubezpieczeń i towarzystwa emerytalne, a pracownicy jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej będą uprawnieni do tzw. kontroli krzyżowych, czyli będą mogli żądać od kontrahentów kontrolowanego, aby przedstawili dokumenty.
Projekt nowelizacji przewiduje również uproszczenie kontroli i audytu środków unijnych. Audyty systemów zarządzania i kontroli oraz wydatków z programów UE będą przeprowadzały urzędy kontroli skarbowej. Co więcej, audyt będą mogli wykonywać również inspektorzy i pracownicy urzędów kontroli skarbowej. Ponadto kontroli będą podlegały także dotacje oraz wszystkie środki publiczne, w tym podmioty o kapitale mieszanym (państwowym i prywatnym).
5 lat ma na kontrolę organ podatkowy w zakresie zobowiązań podatkowych