Księgowi, podobnie jak biegli rewidenci i doradcy podatkowi, chcą mieć własną korporację. Pozwoli to - ich zdaniem - wyrównać poziom usług wszystkich księgowych, ale też zagwarantuje większe bezpieczeństwo klientów. Resort finansów przygotował wprawdzie projekt zmian, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2008 r., ale nie ma w nim mowy o utworzeniu odrębnej korporacji. Ministerstwo ograniczyło się jedynie do przeniesienia części przepisów dotyczących usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych z rozporządzenia ministra finansów z 18 lipca 2002 r. w tej sprawie (Dz.U. nr 120, poz. 1022 z późn. zm.) do nowego rozdziału 8a ustawy o rachunkowości. W ustawie zostanie również zdefiniowane usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Rozwiązania te nie satysfakcjonują jednak środowiska księgowych.