Samochody objęte kodem celnym CN 8703 podlegają akcyzie. Pojazdy typu pick-up mogą być jednak zakwalifikowane do kodu CN 8704 i wtedy nie są opodatkowane.
ORZECZENIE
Zpisemnego uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie wynika, że klasyfikacja samochodów typu pick-up do kodu celnego towaru zgodnie z nomenklaturą scaloną CN 8704 (pojazdy samochodowe do transportu towarowego) będzie możliwa po spełnieniu określonych warunków. Oznacza to możliwość uniknięcia podatku akcyzowego od sprowadzonych z zagranicy aut.
Spór dotyczył kwalifikacji pojazdu, który posiada homologację potwierdzającą, że jest to pojazd ciężarowy. Skarżąca spółka podnosiła, że samochód typu pick-up należy zakwalifikować do kodu CN 8704, który obejmuje samochody do transportu towarowego, i w związku z tym nie będzie on opodatkowany podatkiem akcyzowym. Spółka sprowadza takie samochody na terytorium Polski (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) i sprzedaje je w Polsce.
Organy podatkowe uznały takie stanowisko za nieprawidłowe, ponieważ samochód typu pick-up nie spełnia wymogów określonych w notach wyjaśniających przyjętych na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87. Samochód taki posiada bowiem dwie osie, których rozstaw wynosi 2360 mm, pojedynczą kabinę z dwoma lub trzema miejscami siedzącymi, a długość skrzyni ładunkowej mierzona po podłodze wynosi 1144 mm, co oznacza, że maksymalna długość podłogi powierzchni do transportu towarów jest mniejsza niż 50 proc. długości rozstawu osi pojazdu. Organy stwierdziły na tej podstawie, że samochód typu pick-up należy zakwalifikować do taryfy celnej 8703 i podlega on opodatkowaniu akcyzą.
Sąd uznał jednak argumentację organów za błędną. W ocenie WSA, aby samochód był objęty pozycją CN 8703, musi być zasadniczo przeznaczony do przewozu osób. Niespełnienie tego warunku oznacza, że samochód będzie objęty kodem CN 8704.
Ponadto w notach wyjaśniających do pozycji 8703 stwierdzono, że w określonych przypadkach samochody pick-up mogą być objęte kodem 8704. Tym dodatkowym warunkiem jest to, aby maksymalna wewnętrzna długość podłogi powierzchni do transportu była większa niż 50 proc. długości rozstawu osi pojazdu lub posiadały one więcej niż dwie osie. Sąd uznał jednak, że ten dodatkowy warunek organy podatkowe mogą badać dopiero po ustaleniu przeznaczenia pojazdu.
Sygn. akt III SA/Wa 271/08