Nowelizacja przepisów nie jest prostą sprawą. Nie wystarczy zmienić przepis w jednej ustawie, nie mając szerszej perspektywy prawnej. Nowelizacja jednej ustawy może wpływać na sytuację obywateli, która jest określona w innym akcie prawnym.
Szczególnie widać to w regulacjach podatkowych. Brak odniesienia do innych ustaw przy zmianie przepisów może być przyczyną nieporozumień. Taki przypadek może już niedługo przytrafić się upadłym konsumentom. Proponowane zmiany dla konsumentów, które pozwolą na darowanie długów, niekoniecznie będą doskonałe. Umorzone kwoty trzeba będzie zaliczyć do przychodów i opodatkować. To, co dobre dla konsumenta, może się okazać niekorzystne dla podatnika. Chyba że jest to celowe działanie. W końcu kara musi być...