Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął zagadnienie ważne dla spółek chcących wykupić własne akcje w celu ich umorzenia. Orzeczenie WSA oznacza, że w przypadku wykupu akcji prowadzonego przez dom maklerski na spółce ciążą obowiązki podatnika. Musi więc ona ustalić tożsamość podatników.

Spółka zwróciła się do urzędu skarbowego o wyjaśnienie, czy w związku z wykupem akcji w celu ich umorzenia ciążą na niej obowiązki płatnika podatku dochodowego. W przypadku zbycia akcji płatnik jest bowiem zobowiązany do pobrania podatku. Spółka twierdziła, że płatnikiem jest dom maklerski, któremu zleciła wykup akcji. Sama nie jest w stanie zidentyfikować podatników. Na tej podstawie dowodziła, że nie ciążą na niej obowiązki płatnika.

Naczelnik urzędu skarbowego uznał jednak to stanowisko za nieprawidłowe. Jego zdaniem spółka ma obowiązek pobrania podatku i jego zapłaty. Zdaniem organu bez znaczenia jest fakt, że spółka nabywa akcje przez pośrednika.

Podczas rozprawy przed WSA spółka twierdziła, że ze względu na anonimowość obrotu nie można było ustalić stron obrotu ani stawek podatku. Pełnomocnik dyrektora izby skarbowej podkreślił z kolei, że nie można obowiązków podatkowo-prawnych przerzucać na inne podmioty, czyli w tym przypadku na dom maklerski.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę. Stwierdził bowiem, że jeśli nie ma możliwości ustalenia danych podatnika, to nie można również mówić o obowiązkach płatnika. Zdaniem składu orzekającego w omawianej sprawie można było jednak ustalić podatników. O tym, jak można dokonać identyfikacji, poinformował spółkę w piśmie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Sygn. akt III SA/Wa 759/07

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl