Spółki często mają wątpliwości, czy mogą zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki ponoszone w związku z zaciągnięciem kredytu na wypłatę dywidendy.

Pytania podatników

O wyjaśnienia dotyczące możliwości rozliczania kredytów na wypłatę dywidend niektóre firmy zwracają się do organów podatkowych.

Na pytanie podatnika, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z kredytem wykorzystywanym do utrzymywania płynności finansowej w związku z prowadzoną działalnością i wypłatą dywidendy, Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (pismo z 25 września 2006 r., nr 1472/ROP1/423-224-292/06/RM) odpowiedział, że możliwość taka dotyczy jedynie kredytu na bieżącą działalność, nieobejmującą wypłaty dywidend.

- Wynika to z faktu, że wypłata dywidendy nie zwiększa przychodu - wyjaśnił Andrzej Dębiec, partner Kancelarii Lovells. Jak podkreślił, podobne stanowisko zajął Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu (pismo z 25 października 2006 r., nr 1473/686/WD/423/83/06/JŻ). Nie zawsze jednak spółki podzielały poglądy organów podatkowych na możliwości rozliczania wydatków związane z kredytem na wypłatę dywidendy.

Ważny wyrok sądu

Andrzej Dębiec uważa, że spory z organami podatkowymi dotyczące tej kwestii powinien zakończyć korzystny dla podatników wyrok WSA w Warszawie z 13 lipca 2007 r. (III SA/Wa 382/07). W wyroku tym sąd uznał, iż wydatki związane z kredytem na wypłatę dywidendy mogą zostać zaliczone do kosztów. Takie rozstrzygnięcie oznacza, iż sąd przyznał podatnikowi możliwość samodzielnego decydowania, jakie działanie jest celowe i może przyczynić się do uzyskania przychodu. Jeżeli spółka nie zaciągnęłaby kredytu, nie mogłaby wywiązywać się ze zobowiązań. Powstałoby więc ryzyko utraty kontrahentów. Kredyt natomiast pozwolił jej na dalsze funkcjonowanie na rynku.

KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl